Od přípravných prací po dokončení - přípravné práce s dokončením včetně nočního nasvícení