Provedení kompletních elektroinstalačních prací, osazení novými zářivkami, světly, vypínači. Od přípravných prací po dokončení a začištění, vymalování.